Markberedning

Om du har skog eller andra ägor så kan vi hjälpa dig med markberedningen. Det finns många fördelar med detta. Risken för skadeangrepp blir mindre och jorden får bättre kvalitet.

Markberedning är tyvärr någonting som inte alltid har högsta prioritet hos markägare. Själva kostnaden är en försumbar i förhållande till vad den gör för nytta. Med vår hjälp ser vi till att din mark får de allra bästa förutsättningarna.

Markberedning kan göras på flera olika sätt, men det är rekommenderat att den görs med hjälp av grävmaskiner för allra bästa resultat.

Helgessons Gräv VBY AB    |     Lau hemmor 169     |     623 62 Ljugarn     |     0736 - 54 49 30     |     tomas@helgessons.com

Helgessons Gräv VBY AB
 Lau hemmor 169
623 62 Ljugarn
0736 - 54 49 30
tomas@helgessons.com