Fiberförläggning

Vi gräver för fiber och vi gör det utifrån konstens alla regler. Vi följer den standard som finns och kontrollerar grävdjupet. Med andra ord så gräver vi inte för grunt vilket då kan orsaka problem.

På ett noggrant sätt samarbetar en av våra grävmaskinister med personal som lägger ner fiberkablarna i marken.

Vi vänder oss till både privatpersoner, fastighetsägare av bostadshus och föreningar som vill få hjälp med fiberförläggning och vårt geografiska arbetsområde är hela Gotland. Vi har lång erfarenhet och gediget kunnande vilket gör att du kan känna dig helt trygg när du väljer oss som din entreprenör.

Helgessons Gräv VBY AB    |     Lau hemmor 169     |     623 62 Ljugarn     |     0736 - 54 49 30     |     tomas@helgessons.com

Helgessons Gräv VBY AB
 Lau hemmor 169
623 62 Ljugarn
0736 - 54 49 30
tomas@helgessons.com