Dikesrensning

Av oss kan du få hjälp med dikesrensning. Du bör förbereda jobbet genom att kontakta Skogsstyrelsen, om det är så att dina diken är så igenvuxna så att flora och fauna har ändrats! 

I sådana fall är det eventuellt inte att betrakta som dikesrensning utan istället markavvattning, då krävs det alltid tillstånd.

Hur som helst så kan vi vara behjälpliga med dikesrensning och även vägdiken. Här finns expertisen och vi arbetar på ett sätt som är effektivt och noggrant.

Helgessons Gräv VBY AB    |     Lau hemmor 169     |     623 62 Ljugarn     |     0736 - 54 49 30     |     tomas@helgessons.com

Helgessons Gräv VBY AB
 Lau hemmor 169
623 62 Ljugarn
0736 - 54 49 30
tomas@helgessons.com